Binas värld är i fara!

Visste du att våra små flitiga bin spelar en gigantisk roll i vårt ekosystem?

Som du säkert redan vet är biet en mästare i pollinering, men har du reflekterat över att biet även är en ovärderlig del av vår biologiska mångfald? Biets pollinering är en process som direkt påverkar överlevnaden av växter och bidrar till att nya växtarter kan växa och sprida sig. Dessa uthålliga arbetare är ansvariga för att korsbefrukta många av de grödor vi förlitar oss på för vår dagliga kost. Utan dem skulle våra tallrikar se väldigt annorlunda ut.

Binas värld är i fara! Brist på blommande växter, bekämpningsmedel i jordbruket och sjukdomar hotar deras överlevnad – och i förlängningen vår egen.

IS Plåt AB har beslutat att ta sitt engagemang ett steg längre. Vi stolta över att berätta att vi nu stödjer Naturskyddsföreningens, Sveriges största ideella miljöorganisation och deras projekt ”Rädda Bina”-projektet, som är en perfekt spegling av IS Plåts ambition av ”Producing for a better life”.

Vi på IS Plåt är inte bara din partner i plåt- och svetsarbeten, vi är också din partner i att bygga en hållbar framtid. Anslut dig till oss i vårt engagemang att stödja Naturskyddsföreningen (SSNC) för en sundare värld.