Om IS Plåt och
Bearbetning

Mer än 30 års erfarenhet

Antal anställda

1989

3 st.

2019

54 st.

Omsättning

1989

3 000 000

2019

100 000 000

Bearbetat rostfritt stål

1989

30 ton

2019

1000 ton

Antal odlade lökar

1989

750 ton

2019

0 ton

Produktionsyta

1989

1000 kvm

2019

3700 kvm

Nationaliteter

1989

1 st.

2019

11 st.

Familjeföretag med mer än 30 års erfarenhet

Vi på IS Plåt är experter på tillverkning i rostfritt stål, allt från den minsta detaljen till den kompletta maskinen. Med mer än 30 år i branschen har vi den erfarenhet och kunskap som krävs för att bli din kompletta plåtleverantör, oavsett bransch. 

Bo Ralvert grundade det som idag är IS Plåt, 1989.  Redan från början låg huvudfokus på tillverkning i rostfritt stål. Sedan dess har bolaget haft en stadig tillväxt, när det gäller antalet medarbetare och verksamhetsområden såväl som kundbas. Idag är IS Plåt en komplett leverantör inom tillverkning av rostfritt stål och drivs i andra generationen av Erik Ralvert, som tillträdde som VD för familjeföretaget 2014.

Som produktionspartner arbetar vi varje dag för att stärka våra kunders lönsamhet och konkurrenskraft. Det är viktigt för oss på IS Plåt att vara kompetensledande inom vårt arbetsområde. Som kund får du alltid tillgång till toppmoderna maskiner och vi ställer alltid höga krav på kvalitet och leveranssäkerhet. Vi har lång erfarenhet av komplexa detaljer som laserskärs, kantas, svetsas, fräses och svarvas med snäva toleranser. Med totalt 4 000 kvadratmeter moderna produktionsanläggningar och kompetenta medarbetare har IS Plåt resurser för att ta hand om tillverkningsuppdrag av varierande svårighetsgrad och storlek.

Våra tillverkningsanläggningar finns på Almhaga Gård, sydväst om Vellinge, med goda förbindelser till Malmö och Köpenhamn. Våra kunder finns både precis runt hörnet och globalt. Många drar nytta av IS Plåts egen montageavdelning som kan färdigställa din slutprodukt och sedan leverera direkt till dina kunder i Sverige eller runt om i världen.

ISO 9001
& ISO 14001

IS Plåt & Bearbetning är sedan början av 2014 certifierade enligt ISO 9001:2008

Kvalitetspolicy

IS Plåt & Bearbetning är sedan början av 2014 certIS Plåt AB är specialiserade på tillverkning i rostfritt, allt från små detaljer till kompletta maskiner. Vi har även stor erfarenhet av tillverkning i aluminium, svart och duplex. Vårt mål är att tillverka och sälja produkter och tjänster av högsta kvalitet. Detta når vi genom att sträva efter följande:
• Vi ska vara flexibla och lyhörda för kundens behov och sätta kunden i centrum.
• Kvaliteten på våra produkter och utförda kunduppdrag ska vara sådan att vi upplevs som kompetensmässigt ledande inom vårt arbetsområde och att vi betraktas som en förtroendeingivande samarbetspartner.
• Vårt arbete ska präglas av att varje medarbetare har tillräcklig kompetens och tar fullt ansvar för den egna uppgiften och företagets totala trovärdighet som tillförlitlig leverantör.
• Våra produkter skall hålla en hög kvalitet avseende hållbarhet, finish, funktion och därigenom en produkt med en livslängd som motsvarar kundens krav och förväntningar.
• Vi skall hålla utlovade leveranstider.
• Vi skall arbeta förebyggande för att undvika avvikelser och reklamationer.
• Vi ska arbeta långsiktigt med ständig förbättring av våra rutiner för att öka effektiviteten och uppnå uppsatta mål samt uppfylla tillämplig lagstiftning och andra krav.ifierade enligt ISO 9001:2008

Miljöpolicy

IS Plåt AB är specialiserade på tillverkning i rostfritt, allt från små detaljer till kompletta maskiner. Vi ser ett aktivt miljöarbete som en självklarhet i vår dagliga verksamhet.
• Vi ska vid inköp av verkstadsmaskiner, utrustning, maskiner och fordon välja alternativ som är energie ektiva och miljöanpassade samt råmaterial i form av metall välja leverantörer med hög miljöprofil.
• Vi ska aktivt arbeta med att minimera vår förbrukning av fossila drivmedel kopplat till interna och externa transporter genom att planera och samordna dessa.
• Vi ska arbeta för att öka andelen förnybar energi som används i vår verksamhet.
• Vi ska arbeta med en miljöanpassad rest- och avfallshantering inom företaget.
• Vi ska förebygga förorening genom att underhålla och serva utrustning, maskiner och fordon samt hantera kemikalier på ett säkert sätt för att skydda vår gemensamma miljö.
• Vi ska följa interna och externa krav, tillämplig lagstiftning och andra bindande krav.
• Vi ska arbeta långsiktigt med vårt förbättringsarbete genom att engarera vår personal och utveckla vårt miljölednings-system och vår verksamhet för att uppnå en högre miljöprestanda.

 

Intresserad av samarbete?