Binas värld är i fara!

Som du säkert redan vet är biet en mästare i pollinering, men har du reflekterat över att biet även är en ovärderlig del av vår biologiska mångfald? Biets pollinering är en process som direkt påverkar överlevnaden av växter och bidrar till att nya växtarter kan växa och sprida sig. Dessa uthålliga arbetare är ansvariga för […]