Vi laddar inför en God Jul

Värmetillförseln i form av kaminer till det krigsdrabbade Ukraina är nu i fas att svetsas. Ett arbete som kräver både tid och precession men vi på IS Plåt är så glada att kunna hjälpa till. Detaljerna kring transporten ner till Ukraina är dock ännu ej helt fastställda men leverans beräknas ske i slutat av januari/början […]