Erik Ralvert

VD - Vattenrening

"Vattenrening – en grundpelare i världen och även på IS Plåt!"

– Rent vatten, en förutsättning för nästa generation!

Det säger Erik Ralvert, VD på IS Plåt. Det är en positiv Erik som kommer en till mötes. Han berättar om företaget, och dess 30 åriga historia men framförallt deras framtidsvisioner. Det som kanske inte alla känner till är att företagets tillverkning i rostfritt består av 85% återvunnet material. ”Miljötänk är en viktig faktor hos oss på IS Plåt och för att ha full koll på hela kedjan har vi valt att endast köpa in råmaterial från Europa.” säger Erik med stolthet i rösten. På IS Plåt lämnas inget åt slumpen. Här styrs hela produktionskedjan, från råmaterial till färdig produkt, med minutiös kontroll.

 

 

Vattenrening – en grundpelare i världen och även på IS Plåt!

En av företagets största kunder tillverkar vattenreningsfilter, och just detta ligger varmt om hjärtat för Erik. Rent vatten är en bristvara i många länder och kommer fortsätta att vara så om vi inte hjälps åt att utvecklas. Rent vatten är mer än det som kommer ut ur våra kranar. Det används till bevattning av våra fält, det krävs för att sjukhus ska kunna ge god vård till patienter på olika håll i världen och är en förutsättning för nästa generation. På IS Plåt är vi stolta över att få vara en del i någonting större.