Vår verksamhet

Vår expertis är tillverkning i rostfritt, men vi har även stor erfarenhet av
tillverkning i aluminium, svart och duplex.

Vi tänker kontroll och kvalitet

Vi är en komplett leverantör av legotillverkade detaljer, detta kan vi säga eftersom vår maskinpark består bland annat av:

laserskärning, CNC-svarvning, CNC-fräsning, svetsning, valsning, kantning, montering och betning.

Vi på IS Plåt & Bearbetning åtar oss alla typer av kvalificerade arbeten inom dessa områden. Fördelen med att ha denna maskinpark

under ett och samma tak är att vi får en helt annan kontroll på detaljerna och planeringen. Vi har en ständig förbättringsprocess i företaget där kvalitetsarbetet utförs i enlighet med ISO 9001:2008.