ISO 9001 & ISO 14001

IS Plåt & Bearbetning är sedan början av 2014 certifierade enligt ISO 9001:2008:

9001_färg_17021

 

 

 

 

 

Kvalitetspolicy:

IS Plåt AB är specialiserade på tillverkning i rostfritt, allt från små detaljer till kompletta maskiner. Vi har även stor erfarenhet av tillverkning i aluminium, svart och duplex. Vårt mål är att tillverka och sälja produkter och tjänster av högsta kvalitet. Detta når vi genom att sträva efter följande:

 

 • Vi ska vara flexibla och lyhörda för kundens behov och sätta kunden i centrum.
 • Kvaliteten på våra produkter och utförda kunduppdrag ska vara sådan att vi upplevs som kompetensmässigt ledande inom vårt arbetsområde och att vi betraktas som en förtroendeingivande samarbetspartner.
 • Vårt arbete ska präglas av att varje medarbetare har tillräcklig kompetens och tar fullt ansvar för den egna uppgiften och företagets totala trovärdighet som tillförlitlig leverantör.
 • Våra produkter skall hålla en hög kvalitet avseende hållbarhet, finish, funktion och därigenom en produkt med en livslängd som motsvarar kundens krav och förväntningar.
 • Vi skall hålla utlovade leveranstider.
 • Vi skall arbeta förebyggande för att undvika avvikelser och reklamationer.
 • Vi ska arbeta långsiktigt med ständig förbättring av våra rutiner för att öka effektiviteten och uppnå uppsatta mål samt uppfylla tillämplig lagstiftning och andra krav.

 

Miljöpolicy:

IS Plåt AB är specialiserade på tillverkning i rostfritt, allt från små detaljer till kompletta maskiner. Vi ser ett aktivt miljöarbete som en självklarhet i vår dagliga verksamhet.

 • Vi ska vid inköp av verkstadsmaskiner, utrustning, maskiner och fordon välja alternativ som är energieffektiva och miljöanpassade samt råmaterial i form av metall välja leverantörer med hög miljöprofil.
 • Vi ska aktivt arbeta med att minimera vår förbrukning av fossila drivmedel kopplat till interna och externa transporter genom att planera och samordna dessa.
 • Vi ska arbeta för att öka andelen förnybar energi som används i vår verksamhet.
 • Vi ska arbeta med en miljöanpassad rest- och avfallshantering inom företaget.
 • Vi ska förebygga förorening genom att underhålla och serva utrustning, maskiner och fordon samt hantera kemikalier på ett säkert sätt för att skydda vår gemensamma miljö.
 • Vi ska följa interna och externa krav, tillämplig lagstiftning och andra bindande krav.
 • Vi ska arbeta långsiktigt med vårt förbättringsarbete genom att engarera vår personal och utveckla vårt miljöledningssystem och vår verksamhet för att uppnå en högre miljöprestanda.