Om IS Plåt & Bearbetning AB

IS Plåt AB har 39 anställda och finns på Almhaga Gård sydväst om Vellinge.

Vår expertis är legotillverkning i rostfritt, allt från små detaljer till kompletta maskiner.

Det är av yttersta vikt för oss på  IS Plåt att vara kompetensmässigt ledande inom vårt arbetsområde. Det är till följd av detta, vi alltid ställer höga krav på kvalitén på allt vi tillverkar. Vi har stor erfarenhet av komplicerade detaljer som svetsas, fräses och svarvas med snäva toleranser. Vi har även en egen montageavdelning. Vilket möjliggör att slutprodukten kan färdigställas hos oss och skickas direkt till er kund. Med 2400m² moderna produktionslokaler och medarbetare som har lång erfarenhet inom sina områden, har IS Plåt resurser att ta hand om tillverkningsuppdrag av varierande svårighetsgrad.

7579-R